Skip to main content

QIGONG ZNANOST JE UNIKATNA ZNANOST


Vir in reference o Zhineng Qigong Znanosti, Foto: AP

Končni cilj znanstvenega razvoja je pripraviti človeštvo in prinesti ljudem svobodo in srečo. Tako osrednja tema znanosti leži v preiskovanju človeka samega.

Vsi raziskovalni dosežki so bili doseženi v naravnih okoljih fizike, kemije in življenja. Trenutno raziskovanje človeka vključuje študije različnih zakonov delovanja v družbenem svetu s socialnega pogleda. Obstajajo raziskave človeških sistemov z vidika naravoslovja, medicine, biofizike, biokemije in nevrologije, ki se vse povezujejo.

Qigong znanost je edinstveno v človeka usmerjeno znanje, ki se je pojavilo v 1980ih. Ne razlikuje se samo od družboslovja, ki je usmerjeno izključno v družbene lastnosti in socialne pojave, ampak tudi od naravoslovja,  ki je usmerjeno izključno v naravne pojave (vključno z mikrostrukturami in mikro funkcijami).

Qigong znanost se osredotoča na raziskovanje  človeškega telesa, Qija in uma ter o holističnih zakonih gibanja človeškega življenja, ki je združeno z naravo in družbo. Qigong metoda, metodologija in njihova osnova se drastično razlikujejo od drugih obstoječih znanosti.

QIGONG ZNANOST IMA EDINSTVENO RAZISKOVALNO METODO – NOTRANJA RAZISKOVALNA METODA

Super inteligenco, ki jo pridobimo z vadbo Qigonga lahko uporabimo za raziskovanje premika človeškega življenja in naravnih zakonov. Ta metoda se močno razlikuje od vseh drugih sodobnih raziskovalnih metod. Vsekakor pa se je na podlagi dokumentacije in bogatih izkušenj oblikoval celoten metodološki sistem (Qigongologija), ki izvira iz starih in modernih Qigong vadb.  To je pomembna značilnost Qigong znanosti in jedro celotne discipline. Brez tege edinstvenega metodološkega sistema, Qigong znanosti ne bi bilo!

Qigong znanost je veda, ki teoretično temelji na holističnem konceptu in razkriva zakone življenjskih gibanj človeških bitij kot enotnosti, integracije z družbo in naravo ter z uporabo sredstev super inteligence (vključno s paranormalnimi sposobnostmi), ki jo pridobimo s Qigong vadbo. Z nadalnjo uporabo teh zakonov v službi človeške rase, lahko človeškemu življenju pomaga doseči transcendentno stanje ali energijsko nadgradnjo s področja potreb/nujnosti, v kraljestvo svobode.

SODOBNE ZNANSTVENE RAZISKAVE QIGONG POJAVOV

Znanstvene Qigong raziskave se nanašajo na raziskave teoretičnih načel, metod, prakse in različna področja uporabe Qigonga (npr. medicinsko zdravljenje, povečanje industrijske in kmetijske proizvodnje, itd.).

Sodobna znanstvena raziskava Qigong pojavov se nanaša na raziskovanje različnih Qigong fenomenov in paranormalnih sposobnostih, ki so jih pridobili Qigong mojstri z uporabo sodobnih znanstvenih in tehnoloških sredstev.

Ker je znanost o Qigongu šele na začetku, mnogo zakonov še ni bilo obvladanih in učinkovitih v praksi pri Qigong mojstrih. Izvajajo se ponovni poskusi, ki so namenjeni iskanju, obvladovanju  in uporabi zakonov ter načel super-inteligence. Medtem naj bi sodobne znanstvene raziskave čudežnih Qigong pojavov ugotovile, na katere ravni vpliva Qigonga, kakšne učinke je prinesel Qigong in zakaj je Qigong učinkovit.

Znanstveno dokazano je, da se zunanji Qi lahko uporablja v poskusih za ubijanje mikrobov ali pospeševanje njihove rasti.

Članek o naši raziskavi najdete v reviji Zhineng Qigong Science Worldwide 2019, Volume I. Raziskavo smo v Sloveniji predstavili na Mednarodni konferenci Mindfulness v Termah Olimija 2019. Foto: AP

Cilj Qigong znanosti je, da bi večkrat naredili  takšne poskuse, ki bi ljudem pomagali obvladovati zakone in načela uporabe zavesti in mobilizacijo zunanjega Qija, pri pošiljanju Qija za ubijanje ali rast mikrobov.

V Sloveniji smo z Društvom za kakovost življenja Leteča želva izvedli prvo raziskavo s pristopi Zhineng Qigong Znanosti na osnovni šoli Preserje pri Radmoljah v Domžalah z naslovom:

Učinkovitost Zhineng Qigonga pri zmanjševanju čustvenih in vedenjskih težav v šolskem okolju: rezultati raziskave z dvosmernim mešanim načrtom

Avtorji raziskave ZQG učitelj Mauro Lugano, mag. sinologije Anja Purger, dipl. psihologinja Urša Mars Bitenc in ZQG učitelj, prof. šp. vzg. Andraž Purger.

Povzetek raziskave:

Po uspešno opravljeni pilotni študiji v šolskem letu 2017/2018 (Preverjanje učinkovitosti Zhineng Qigonga pri zmanjševanju čustvenih in vedenjskih težav v šolskem okolju), smo se odločili nadgraditi raziskovalne metode in v raziskavi vključiti primerjalno skupino. V šolskem letu 2018/2019 smo se osredotočili na ožjo starostno skupino in raziskavo nadaljevali s tretješolci. Učenci, njihovi starši in razredničarke so izpolnili vprašalnike SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) pred in po trimesečnem izvajanju vadbe Zhineng Qigong v razredu. Rezultati kažejo majhen do zmeren padec emocionalnih simptomov, vedenjskih težav, hiperaktivnosti in težav med vrstniki ter izboljšanje prosocialnega vedenja; čeravno vse spremembe niso bile opažene pri vseh informatorjih. Pri primerjalni skupini ni bilo opaziti izboljšanja. Kljub temu nismo našli nobenih statistično značilnih razlik med skupinama, ko smo kontrolirali oboje, čas in prisotnost intervencije z 2×2 ANOVO. Raziskava je potrdila, da lahko Zhineng Qigong predstavlja uspešno orodje za izboljšanje psihofizičnega počutja, vedenja in socialnih interakcij med učenci in učitelji v osnovni šoli, vendar je za dokazovanje njegovih učinkov potrebnih še več podobnih raziskav.

Tako človeško znanje o življenju kot tudi Qigong znanost sta predani raziskovanju zakonov vitalnih funkcij človeškega telesa. V tem smislu se zdi, da znanost o Qigongu spada med enako velike sisteme kot so anatomija, fiziologija, citologija, embriologija, biofizika, biokemija, molekularna biologija, nevrologija, psihologija, itd… Zdi se kot matični sistem sodobne znanosti. V resnici pa so različni.

Znanost o Qigongu se od njih razlikuje tako v raziskovalni metodologiji  kot v izvedbi. Konkretno, biofizika uporablja fizični pristop, biokemija kemični pristop, človeška anatomija pa anatomski pristop, medtem ko se znanost Qigonga zateka k praktični uporabi super (paranormalne) inteligence.

Znanost o Qigongu in znanost človeškega življenja sta neodvisni druga od drugega, sta tudi antagonistična a se še vedno medsebojno dopolnjujejo v metodologiji in epistemologiji.

Kakšna je Metoda notranjega samoraziskovanja?

To je metoda, ki jo ljudje uporabljajo za spoznavanje, krepitev in obnovo svojih življenjskih procesov, da spoznamo in obnovimo odnos med človekom in naravo ter poglobimo atribute naravnega sveta s pomočjo super-inteligence (vključno s prirojenimi paranormalnimi sposobnostmi). Super-inteligenca je različna od osnovno-inteligentnih ljudi in jo lahko pridobimo z vadbo Qigonga.

Metoda notranje samoraziskave je temeljni pristop v Qigong znanosti, da spoznamo in spremenimo svet ( vključno z vitalnim gibanjem človeškega telesa).

Pomen, ki ga prenaša Metoda notranjega samoraziskovanja

Notranje samo raziskovanje v procesu splošne Qigong vadbe: Če bi ljudje normalne-inteligence želeli pridobiti super-inteligenco, se morajo zateči v globino gibanja lastne zavesti. Pridobitev in uspešno doseganje super inteligence je sprva v tem, da lastni življenjski gibi subjektov dosežejo visoko raven in vstopijo v napredno stanje v katerem se super-inteligenca ustvarja s treningom notranje uporabe zavesti.

To je cilj vadbe Qigonga, ki je jasnejši v zahtevi kot pri »Obračanju navznoter in pregledu sebe«, ki so ga zagovarjali starodavni kitajci. Šele s tovrstno vadbo notranjega samoraziskovanja se “jasnost in razsvetljena stopnja” (občutljivost) zavesti človeka izboljša. Človek se lahko osvobodi miselnih okvirjev, ki ga motijo in izboljša senzorične sposobnosti ter reakcije na zunanji svet. Z redno vadbo vpliva na delovanje notranjih organov, hormonskega in imunskega sistema, čustvene mirnosti in razvijanje intuicije ter modrosti.

Andraž

Author Andraž

More posts by Andraž

Leave a Reply

Translate »