Skip to main content

Vse stvari in bitja na zemlji vsebujejo informacijsko vsebino – v Zhineng Qigongu tej vrsti najbolj subtilnega Qija pravimo Hunyuan Qi. Vse v vesolju nosi svoj holističen informacijski vir. Hunyuan Qi sestavlja vso energijo in materijo narave ter človeka. Je primarna, osnovna vibracija vsega kar obstaja.

Z našo zavedno zavestjo lahko povlečemo, sprejemamo, procesiramo, hranimo, izberemo, ustvarjamo in pošiljamo informacijo na nivoju Hunyuan Qi. Osnovne metode se lahko naučimo preko metod Zhineng Qigong znanosti.

Notranji qi – energija človeka

Energijo človeka delimo na:

Pranatalna Qi energija – Ko se združita jajčece naše mame in semenčece očeta, se v trenutku spočetja energija naših staršev prenese v naše telo (točko Mingmen, med ledvicama). Naša pranatalna energija je shranjena v ledvicah. Ženske je tekom življenja izgubljajo z menstruacijo, moški z ejakuliranjem.

Postnatalna Qi energija – So hranila, ki jih pljuča in prebavni sistem, našemu telesu dovajata s prebavljanjem hrane in filtiriranjem zraka. Kakovostna, manj procesirana hrana in čisti zrak pomembno vplivata na naše zdravje.

Zunanja energija narave in notranja energija človeka se ves čas izmenjujeta, transformirata drug v drugega, vzpostavljata ravnovesje, si pomagata in se podpirata. Drug drugega hranita, izpopolnjujeta in lahko tudi zdravita.

Zunanji qi  – energija narave

Energija narave zajema in prežema vse okoli nas: zemljo, drevesa in ostale rastline, zrak, vodo, živali, ogenj, kristale, luno, sonce, …

Oba upoštevata:

  • Zakon gibanja: noter/ven, zapiranje/odpiranje, zbiranje/širjenje, transformacija
  • Zakon Transformacije: informacija – energija – materija / materija – energija – informacija.
Andraž

Author Andraž

More posts by Andraž

Leave a Reply

Translate »